Το χαμόγελο.

Η πρώτη εντύπωση.

Η εικόνα.

Η επικοινωνία.

Μπορεί να «ζεστάνει», να προσκαλέσει, να κερδίσει, να απλώσει ενέργεια και να την ξαναπάρει πίσω.

Είναι αναγνωρίσιμο πέρα από πολιτιστικά, φυλετικά ή θρησκευτικά όρια. .

Απεικονίστηκε από σπουδαίους ζωγράφους και διαισθητικούς φωτογράφους. Υμνήθηκε και περιγράφηκε σε λογοτεχνικά έργα, ποιήματα και κινηματογραφικά έργα

Next

Book design